วงศ์ Arctopsychidaeสกุล Mesaipsyche
สกุล Arctopsyche
สกุล Parapsyche


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น