วงศ์ Brachycentridaeสกุล Micrasema
 - Micrasema asuro Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Micrasema cupido Malicky & Chaibu, 2000
 - Micrasema fortiso Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Micrasema helveio Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Micrasema kyknos Malicky & Nawvong, 2004
 - Micrasema turbo Malicky & Chantaramongkol, 1992


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น