วงศ์ Calamoceratidaeสกุล Anisocentropus
 - Anisocentropus bacchus Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Anisocentropus brevipennis Ulmer, 1906
 - Anisocentropus diana Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Anisocentropus erichthonios Malicky & Cheunbarn, 2001
 - Anisocentropus janus Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Anisocentropus magnus Banks, 1931
 - Anisocentropus minutus Martynov, 1930
 - Anisocentropus pan Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Anisocentropus pandora Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Anisocentropus salsus Betten, 1909
สกุล Ganonema
 - Ganonema delios Malicky & Prommi, 2000
 - Ganonema dracula Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Ganonema extensum Martynov, 1935
 - Ganonema fuscipenne Albarda, 1881
 - Ganonema ochraceellum  Mclachlan, 1866
สกุล Georgium
 - Georgium kandaules Malicky & Chantaramongkol, 2003


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น