วงศ์ Calopterygidaeสกุล Caliphaea
 - Caliphaea confusa Hagen in Selys, 1859
 - Caliphaea thailandica Asahina, 1976
สกุล Echo
 - Echo modesta Laidlaw, 1902
สกุล Matrona
 - Matrona nigripectus Selys, 1879
สกุล Mnais
 - Mnais andersoni McLachlan in Selys, 1873
 - Mnais yunosukei (Asahina, 1990)
สกุล Neurobasis
 - Neurobasis chinensis (Linnaeus, 1758)
สกุล Noguchiphaea
 - Noguchiphaea yoshikoae Asahina, 1976
สกุล Vestalis
 - Vestalis amethystina Lieftinck, 1965
 - Vestalis amoena Hagen in Selys, 1853
 - Vestalis anne Hämäläinen, 1985
 - Vestalis gracilis (Rambur, 1842)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น