วงศ์ Chironomidaeสกุล Cladopelma
 - Cladopelma edwardsi (Kruseman, 1933)
สกุล Cladotanytarsus
 - Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856)
สกุล Microtendipes
 - Microtendipes pedellus (De Geer, 1776)
สกุล Polypedilum
 - Polypedilum griseoguttatum Kieffer, 1921
 - Polypedilum leei Freeman, 1961
 - Polypedilum nubifer (Skuse, 1889)
 - Polypedilum pedestre (Meigen, 1830)
 - Polypedilum sordens (Wulp, 1874)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น