วงศ์ Corydalidae

ตัวอ่อน: รยางค์เป็นเส้นยื่นออกมาจากปล้องท้องที่1-8 ตัวอ่อนบางชนิดมี spiracle ที่ทำงานได้ปล้องละ 1 คู่ จึงรับอากาศที่บริเวณผิวน้ำได้โดยตรง ช่วยให้ตัวอ่อนรอดชีวิตและหลบอยู่ได้ในลำธารที่มีน้ำแห้งขวดในบางฤดู ตัวอ่อนของแมลงวงศ์นี้อ่อนไหวต่อการถูกรบกวนมากกว่าวงศ์ Sialidae

สกุล Neochauliodes
 - Neochauliodes moriutii Asahina, 1988
 - Neochauliodes punctatolosus Liu & Yang, 2006
สกุล Neoneuromus
 - Neoneuromus coomani Lestage, 1927
 - Neoneuromus sikkimmensis (van der Weele, 1907)
สกุล Neurhermes
 - Neurhermes sumatrensis (van der Weele, 1909)
 - Neurhermes tonkinensis (van der Weele, 1909)
สกุล Nevromus
 - Nevromus aspoeck Liu, Hayashi & Yang, 2012
 - Nevromus exterior Navás, 1927
สกุล Protohermes
 - Protohermes furcatus Liu, Hayashi & Yang, 2008
 - Protohermes tenellus Liu, Hayashi & Yang, 2007
 - Protohermes triangulatus Liu, Hayashi & Yang, 2007


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น