วงศ์ Dipseudopsidaeสกุล Dipseudopsis
 - Dipseudopsis benardi Navás, 1930
 - Dipseudopsis doehleri Ulmer, 1929
 - Dipseudopsis knappi Schmid & Denning, 1979
 - Dipseudopsis nebulosa Albarda, 1881
 - Dipseudopsis robustior Ulmer, 1929
 - Dipseudopsis varians Ulmer, 1929
สกุล Hyalopsyche
 - Hyalopsyche parsula Martynov, 1935
 - Hyalopsyche winkleri  Ulmer, 1930
สกุล Phylocentropus
 - Phylocentropus orientalis Banks, 1931


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น