วงศ์ Dytiscidaeสกุล Rhantus
 - Rhantus suturalis (Macleay, 1825)
สกุล Copelatus
 - Copelatus oblitus Sharp, 1882
สกุล Cybister
 - Cybister convexus Sharp, 1882
 - Cybister dehaanii Aubé, 1838
 - Cybister fumatus Sharp, 1882
 - Cybister limbatus (Fabricius, 1775)
 - Cybister rugosus (MacLeay, 1825)
 - Cybister siamensis Sharp, 1882
 - Cybister sugillatus Erichson, 1834
 - Cybister tripunctatus lateralis (Fabricius, 1798)
สกุล Eretes
 - Eretes griseus (Fabricius, 1781)
สกุล Hydaticus
 - Hydaticus bipunctatus Wehncke, 1876
 - Hydaticus fabricii (W.S. Macleay, 1825)
 - Hydaticus luczonicus Aubé, 1838
 - Hydaticus luzonicus Aubé, 1838
 - Hydaticus pacificus Aubé, 1838
 - Hydaticus pacificus pacificus Aubé, 1838
 - Hydaticus ricinus Wewalka, 1979
สกุล Hydroglyphus
 - Hydroglyphus cf. orientalis (Clark, 1863)
สกุล Hydrovatus
 - Hydrovatus acuminatus Motschulsky, 1859
 - Hydrovatus confertus Sharp, 1882
 - Hydrovatus diversipunctatus Biström & Bergsten, 2016
 - Hydrovatus globosus Biström & Bergsten, 2016
 - Hydrovatus rufoniger rufoniger (Clark, 1863)
 - Hydrovatus sinister Sharp, 1890
 - Hydrovatus stridulus Biström, 1997
สกุล Hyphovatus
 - Hyphovatus dismorphus (Biström, 1984)
 - Hyphovatus manfredi Wewalka & Biström, 1994
สกุล Hyphydrus
 - Hyphydrus lyratus lyratus  Swartz, 1808
 - Hyphydrus sumatrae Régimbart, 1880
สกุล Laccophilus
 - Laccophilus chinensis Boheman, 1858
 - Laccophilus ellipticus Régimbart, 1889
 - Laccophilus latipennis Brancucci, 1983
 - Laccophilus parvulus obtusus Sharp, 1882
 - Laccophilus siamensis siamensis Sharp, 1882
 - Laccophilus transversalis leptogonus Brancucci, 1983
 - Laccophilus uniformis Motschulsky, 1859
สกุล Leiodytes
 - Leiodytes nicobaricus (Redtenbacher, 1867)
สกุล Neptosternus
 - Neptosternus riedeli Hendrich & Balke, 1997
สกุล Rhantaticus
 - Rhantaticus congestus (Klug, 1833)
สกุล Sandracottus
 - Sandracottus maculatus (Wehncke, 1876)
 - Sandracottus mixtus (Blanchard, 1843)
สกุล Siamoporus
 - Siamoporus deharvengi Spangler, 1996


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น