วงศ์ Ecnomidaeสกุล Ecnomus
 - Ecnomus areion  Malicky, 1999
 - Ecnomus argonautos Laudee & Malicky, 1999
 - Ecnomus battu Malicky, 1993
 - Ecnomus caesar Malicky & Chaibu, 2000
 - Ecnomus cattienensis Malicky, 1995
 - Ecnomus digitatus Mosely, 1932
 - Ecnomus doros Malicky & Thani, 2000
 - Ecnomus eurytos Malicky & Silalom, 2000
 - Ecnomus hesiod Malicky & Laudee, 2010
 - Ecnomus hyakinthos Malicky & Changthong, 2004
 - Ecnomus hypnos Malicky & Nuntakwang, 2004
 - Ecnomus ilos Malicky & Prommi, 2004
 - Ecnomus lapithos Malicky & Prommi, 2006
 - Ecnomus penjabi Schmid, 1961
 - Ecnomus plaiwat  Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Ecnomus plotin Malicky & Laudee, 2010
 - Ecnomus promat Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Ecnomus pseudotenellus Ulmer, 1930
 - Ecnomus quordaio Malicky, 1993
 - Ecnomus ramayana Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Ecnomus robustior Ulmer, 1951
 - Ecnomus sela Malicky, 2009
 - Ecnomus silenos Malicky & Prommi, 2006
 - Ecnomus stentor Malicky & Prommi, 2006
 - Ecnomus talenoi Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Ecnomus thamar Malicky & Laudee, 2009
 - Ecnomus thamyris Malicky & Prommi, 2006
 - Ecnomus thogarma Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Ecnomus zephyros Malicky & Prommi, 2006


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น