วงศ์ Habrotrochidaeสกุล Habrotrocha
 - Habrotrocha ampulla Murray, 1911
 - Habrotrocha angusticollis (Murray, 1905)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น