วงศ์ Helicopsychidaeสกุล Helicopsyche
 - Helicopsyche admata Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Helicopsyche anaksaku Malicky, 1995
 - Helicopsyche angusta  Ulmer, 1951
 - Helicopsyche ategenta Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Helicopsyche azunensis Schefter & Johanson, 2001
 - Helicopsyche boniata Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Helicopsyche lata Ulmer, 1951
 - Helicopsyche martynovi Mosely, 1939
 - Helicopsyche minyas Malicky & Nawvong, 2004
 - Helicopsyche namtok Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Helicopsyche nastia Malicky & Melnitsky, 2008
 - Helicopsyche rodschana Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Helicopsyche siama Johanson, 1994


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น