วงศ์ Hydrometridaeสกุล Hydrometra
 - Hydrometra annamana Hungerford & Evans, 1934
 - Hydrometra gilloglyi Polhemus & Polhemus, 1995
 - Hydrometra greeni Kirkaldy, 1898
 - Hydrometra maidli Hungerford and Evans, 1934


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น