วงศ์ Hydroptilidaeสกุล Chrysotrichia
 - Chrysotrichia ganjil Wells & Huisman, 1993
 - Chrysotrichia hutapadangensis Wells & Malicky, 1997
 - Chrysotrichia monga  Oláh, 1989
 - Chrysotrichia pallu Malicky & Prommi, 2009
 - Chrysotrichia phaiaka  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Chrysotrichia pulmonaria Xue & Yang, 1990
 - Chrysotrichia quirinus  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Chrysotrichia skamandros Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Chrysotrichia sparta  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Chrysotrichia talthybios  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Chrysotrichia tydeus  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Chrysotrichia volcanus Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Chrysotrichia zoroastres Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Hellyethira
 - Hellyethira bulat Wells & Huisman, 1993
 - Hellyethira tros Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Hydroptila
 - Hydroptila anongraksa Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila banmaekap Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila batang Wells & Huisman, 1992
 - Hydroptila bellona Malicky, 1998
 - Hydroptila dayung Wells & Huisman, 1992
 - Hydroptila erawan Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila gapdoi Oláh, 1989
 - Hydroptila gaya Oláh, 1989
 - Hydroptila kalchas Malicky, 2004
 - Hydroptila keres Malicky, 2004
 - Hydroptila maetalai Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila montatan  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila orion Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila penthesileia Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila portunus Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila poseidon Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila priamos Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila psyche Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila pyreneus  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila roma  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila sabit Wells & Huisman, 1992
 - Hydroptila sanghala Schmid, 1960
 - Hydroptila skylla Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila srisungwan Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila suanhom  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila tethys Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila theano Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila thersandros Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila thuna Oláh, 1989
 - Hydroptila trullata Ulmer, 1951
 - Hydroptila tungsalaeng Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila venus Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila verginia Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Hydroptila verticordia  Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Jabitrichia
 - Jabitrichia wellsae O’Connor & Ashe, 1992
สกุล Maetalaiptila
 - Maetalaiptila pyramus  Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Maeyaptila
 - Maeyaptila xuthos  Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Microptila
 - Microptila hintama Oláh, 1989
 - Microptila tyndareos Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Orthotrichia
 - Orthotrichia asimetris Wells & Malicky, 1997
 - Orthotrichia bencana Oláh, 1989
 - Orthotrichia biokrotta Malicky & Melnitsky, 2008
 - Orthotrichia deukalion Malicky & Prommi, 2000
 - Orthotrichia huaihuat Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia indica Martynov, 1935
 - Orthotrichia jani  Wells & Huisman, 1993
 - Orthotrichia lanna Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia lebar Wells & Huisman, 1993
 - Orthotrichia litoralis Ulmer, 1951
 - Orthotrichia maeandrica Ulmer, 1951
 - Orthotrichia menjonkok  Wells & Malicky, 1997
 - Orthotrichia namnao  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia newi  Wells & Huisman, 1993
 - Orthotrichia nontaburi Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia palikos Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia parthenopaios Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia penthesileia  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia polyxena Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia priapos  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia putoei Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia taleban Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia terpsichore Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia thanatos  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia thaumas Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia thersites  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia thyone Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia tyche  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia typhoeus Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia tyro Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia urania  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia vertumnus  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Orthotrichia wellsae Xue & Yang, 1990
 - Orthotrichia yaowachon Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Oxyethira
 - Oxyethira bogambara  Schmid, 1958
 - Oxyethira campanula Botosaneanu, 1970
 - Oxyethira incana Ulmer, 1907
 - Oxyethira ping  Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Parastactobia
 - Parastactobia khakaeng  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Parastactobia taengdoa  Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Plethus
 - Plethus banchaia Oláh, 1989
 - Plethus berbulu Wells, 1993
 - Plethus bienda Oláh, 1989
 - Plethus scaevola Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Plethus tarquinius  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Plethus tartaros Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Plethus teiresias  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Plethus tullius  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Plethus ulixes Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Plethus uranos Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Scelotrichia
 - Scelotrichia litai  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Scelotrichia tatius Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Scelotrichia telegonos Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Scelotrichia tellus Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Scelotrichia temenos Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Stactobia
 - Stactobia nalin Schmid, 1983
 - Stactobia pyrrhos Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Stactobia python  Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Stactobia telemachos Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Stactobia telephos Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Stactobia tenes Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Stactobia terminus  Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Stactobiella
 - Stactobiella siribhum Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Sutheptila
 - Sutheptila kjaerandseni Malicky & Chantaramongkol, 2007
สกุล Tricholeiochiton
 - Tricholeiochiton fortensis Ulmer, 1951
สกุล Ugandatrichia
 - Ugandatrichia hairanga  Oláh, 1989
 - Ugandatrichia honga Oláh, 1989
 - Ugandatrichia kerdmuang  Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Ugandatrichia maliwan Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Ugandatrichia sanana  Oláh, 1989


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น