วงศ์ Lepadellidaeสกุล Colurella
สกุล Colurella
สกุล Lepadella
 - Lepadella (Heterolepadella) apsicora Myers, 1834
 - Lepadella (Heterolepadella) ehrenbergii (Perty, 1850)
 - Lepadella (Heterolepadella) heterostyla (Murray, 1913)
 - Lepadella (Lepadella) acuminata (Ehrenberg, 1834)
 - Lepadella (Lepadella) akrobeles Myers, 1934
 - Lepadella (Lepadella) amphitropis Harring, 1916
 - Lepadella (Lepadella) apsida Harring, 1916
 - Lepadella (Lepadella) benjamini Harring, 1916
 - Lepadella (Lepadella) biloba Hauer, 1958
 - Lepadella (Lepadella) costatoides Segers, 1992
 - Lepadella (Lepadella) cristata (Rousselet, 1893)
 - Lepadella (Lepadella) dactyliseta (Stenroos, 1898)
 - Lepadella (Lepadella) desmeti Segers & Chittapun, 2001
 - Lepadella (Lepadella) discoidea Segers, 1993
 - Lepadella (Lepadella) elliptica Wulfert, 1939
 - Lepadella (Lepadella) elongata Koste, 1992
 - Lepadella (Lepadella) eurysterna Myers, 1942
 - Lepadella (Lepadella) latusinus (Hilgendorf, 1899)
 - Lepadella (Lepadella) lindaui Koste, 1981
 - Lepadella (Lepadella) minoruoides Koste & Robertson, 1983
 - Lepadella (Lepadella) minuta (Weber & Montet, 1918)
 - Lepadella (Lepadella) ovalis (Müller, 1786)
 - Lepadella (Lepadella) patella (Müller, 1773)
 - Lepadella (Lepadella) punctata  Wulfert, 1939
 - Lepadella (Lepadella) quadricarinata (Stenroos, 1898)
 - Lepadella (Lepadella) quinquecostata (Lucks, 1912)
 - Lepadella (Lepadella) rhomboides (Gosse, 1886)
 - Lepadella (Lepadella) triba Myers, 1934
 - Lepadella (Lepadella) triptera (Ehrenberg, 1832)
 - Lepadella (Lepadella) vandenbrandei Gillard, 1952
 - Lepadella (Xenolepadella) monodactyla Berzins, 1960
สกุล Paracolurella
สกุล Squatinella


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น