วงศ์ Lepidostomatidaeสกุล Lepidostoma
 - Lepidostoma abruptum Banks, 1931
 - Lepidostoma aprilius Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma augustus Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma baenzigeri Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma brevipennis Oláh, 1993
 - Lepidostoma brueckmanni Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma curatius Malicky & Prommi, 2000
 - Lepidostoma daidalion Malicky & Prommi, 2000
 - Lepidostoma diespiter Malicky & Saengpradab, 2001
 - Lepidostoma digitata Mosely, 1949
 - Lepidostoma divaricatum Weaver, 1989
 - Lepidostoma doligung Malicky, 1979
 - Lepidostoma februarius Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma fischeri Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma girgas Malicky & Chantaramongkol, 2008
 - Lepidostoma huaynamdang Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma ianus Malicky & Thamsenanupap, 2005
 - Lepidostoma inthanon Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma kimsa Mosely, 1941
 - Lepidostoma kyllaros Malicky & Changthong, 2005
 - Lepidostoma labdakos Malicky & Changthong, 2005
 - Lepidostoma lannaensis Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma latona Malicky & Changthong, 2004
 - Lepidostoma martius Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma montatan Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma moulmina Mosely, 1949
 - Lepidostoma navasi  Weaver, 2002
 - Lepidostoma octobrius Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma palmipes  Ito, 1986
 - Lepidostoma parva Mosely, 1941
 - Lepidostoma pratetaiensis Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma pseudabruptum Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma ratanapruksi Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma schwendingeri Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma septembrius Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma shanta Mosely, 1941
 - Lepidostoma siribhum Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma taunggya Mosely, 1949
 - Lepidostoma varithi Malicky & Chantaramongkol, 1994
 - Lepidostoma ylesomi Weaver, 2002
สกุล Paraphlegopteryx
 - Paraphlegopteryx angkangensis Weaver, 1999
 - Paraphlegopteryx malickyi WEAVER, 1999
สกุล Zephyropsyche
 - Zephyropsyche weaveri Malicky & Chantaramongkol, 1994


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น