วงศ์ Leptoceridae

ตัวอ่อน: มีหนวดยาว อาจเรียกว่า แมลงหนอนปลอกน้ำหนวดยาว (long-horned caddisflies) ขาคู่หลังยาวมาก ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์นี้สร้างปลอกหลากหลายแบบที่สุด ส่วนใหญ่ปลอกสร้างจากชิ้นส่วนพืชเรียงเป็นเกลียวหรือแนวตามขวาง หรือชิ้นส่วนใบไม้ บางชนิดสร้างปลอกด้วยทรายละเอียดเป็นท่อยาวเรียว ตัวอ่อนพบได้เกือบทุกแหล่งอาศัยในแหล่งน้ำจืด เช่นลำธารต้นน้ำ แม่น้ำ ส่วนมากกินทั้งพืชและสัตว์ (omnivore) บางชนิดเป็นผู้ล่า สมาชิกในวงศ์นี้มีความทนทานปานกลาง (นฤมล แสงประดับ, 2548; บุญเสถียร บุญสูง, 2557)

สกุล Leptocerus
สกุล Oecetis
สกุล Adicella
สกุล Athripsodes
สกุล Ceraclea
สกุล Leptocerus
 - Leptocerus amoenus Ulmer, 1951
 - Leptocerus bangsaenensis Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus bheriensis Malicky, 1993
 - Leptocerus chiangmaiensis Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus ciconiae Malicky, 1993
 - Leptocerus consus Malicky & Sompong, 2000
 - Leptocerus diehli Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus dirghachuka Gordon & Schmid, 1987
 - Leptocerus dryade Malicky & Cheunbarn, 2001
 - Leptocerus euros Malicky & Prommi, 2002
 - Leptocerus fames Malicky & Chantaramongkol, 2002
 - Leptocerus faunus Malicky & Chantaramongkol, 2002
 - Leptocerus faustulus Malicky & Chantaramongkol, 2002
 - Leptocerus febris Malicky & Chantaramongkol, 2002
 - Leptocerus ganymedes Malicky & Chantaramongkol, 2002
 - Leptocerus glaukos Malicky & Chantaramongkol, 2002
 - Leptocerus gorgona Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Leptocerus hekale Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Leptocerus hylaios Malicky & Thamsenanupap, 2005
 - Leptocerus inthanonensis Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus iuventas Malicky & Changthong, 2004
 - Leptocerus keleos Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Leptocerus kritamukha Schmid, 1987
 - Leptocerus lampunensis Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus lanzenbergeri Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus masik Malicky, 1995
 - Leptocerus posticoides Malicky, 1995
 - Leptocerus proitos Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Leptocerus promkutkaewi Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus protesilaos Malicky & Prommi, 2006
 - Leptocerus rutulus Malicky & Prommi, 2006
 - Leptocerus skamandrios Malicky & Prommi, 2006
 - Leptocerus suthepensis Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus trophonios Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Leptocerus tungyawensis Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus tursiops Malicky, 1979
 - Leptocerus wangtakraiensis Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Leptocerus wanleelagi Malicky & Chantaramongkol, 1991
สกุล Mystacides
สกุล Oecetis
 - Oecetis aedon Malicky & Chantaramongkol, 2005
 - Oecetis armadillo Malicky & Chantaramongkol, 2005
 - Oecetis asmada Malicky, 1979
 - Oecetis bengalica Martynov, 1936
 - Oecetis biramosa Martynov, 1936
 - Oecetis clavata Yang & Morse, 2000
 - Oecetis cristata Kimmins, 1963
 - Oecetis devakiputra Schmid, 1995
 - Oecetis empusa  Malicky & Chaibu, 2000
 - Oecetis hades Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Oecetis helenos Malicky & Thapanya, 2004
 - Oecetis hemerobioides McLachlan, 1866
 - Oecetis hyperion Malicky, 2005
 - Oecetis iapetos Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Oecetis iros Malicky & Bunlue, 2005
 - Oecetis jacobsoni Ulmer, 1930
 - Oecetis kodros Malicky, 2005
 - Oecetis kyanippos Malicky & Sompong, 2005
 - Oecetis ladon Malicky & Laudee, 2005
 - Oecetis laodike  Malicky & Cheunbarn, 2005
 - Oecetis learchos  Malicky & Chantaramongkol, 2005
 - Oecetis leukone Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Oecetis lichas Malicky & Thapanya, 2004
 - Oecetis lotis Malicky & Thapanya, 2004
 - Oecetis maron Malicky & Chantaramongkol, 2005
 - Oecetis medos Malicky & Bunlue, 2004
 - Oecetis meghadouta Schmid, 1958
 - Oecetis melanthios Malicky & Chantaramongkol, 2004
 - Oecetis meleagros Malicky & Thani, 2005
 - Oecetis misenos Malicky & Chantaramongkol, 2005
 - Oecetis momos Malicky, 2005
 - Oecetis myskelos Malicky & Chantaramongkol, 2005
 - Oecetis nestor Malicky & Chantaramongkol, 2005
 - Oecetis numitor Malicky, 2005
 - Oecetis nyx Malicky & Prommi, 2005
 - Oecetis orthos Malicky & Changthong, 2005
 - Oecetis pegasos Malicky & Nuntakwang, 2005
 - Oecetis pretakalpa Schmid, 1995
 - Oecetis purucha Schmid, 1995
 - Oecetis purusamedha Schmid, 1995
 - Oecetis raghava Schmid, 1995
 - Oecetis scutulata Martynov, 1936
 - Oecetis skiron Malicky & Prommi, 2006
 - Oecetis taenia Yang & Morse, 2000
 - Oecetis tages  Malicky & Silalom, 2005
 - Oecetis tripunctata Fabricius, 1793
 - Oecetis villosa Kimmins, 1963
สกุล Parasetodes
สกุล Poecilopsyche
สกุล Setodes
 - Setodes abhirakta Schmid, 1987
 - Setodes akrura Gordon & Schmid, 1987
 - Setodes argentiguttatus Gordon & Schmid, 1987
 - Setodes brevicaudatus Yang & Morse, 1989
 - Setodes endymion Malicky & Chantaramongkol, 2000
 - Setodes fluvialis Kimmins, 1963
 - Setodes gangaya Gordon & Schmid, 1987
 - Setodes hekatocheiros Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes hermaphroditos Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes hylas Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes iolaos Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes isis Malicky & Nawvong, 2006
 - Setodes iulus Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes iuppiter Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes kabeiros Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes kassiopeia Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes kerkopos Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes kleio Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes kuretos Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes lailaps Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes larva Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes latinos Malicky & Nuntakwang, 2006
 - Setodes leandros Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes leto Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes libera Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes likymnios Malicky & Nuntakwang, 2006
 - Setodes lupercus Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes mahabichu Schmid, 1987
 - Setodes medusa Malicky & Sompong, 2006
 - Setodes mefitis Malicky & Thamsenanupap, 2006
 - Setodes megaira Malicky & Cheunbarn, 2006
 - Setodes melanippos Malicky & Thamsenanupap, 2006
 - Setodes melpomene Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes menestratos Malicky & Thamsenanupap, 2006
 - Setodes menoikeus Malicky & Cheunbarn, 2006
 - Setodes mercurius Malicky & Bunlue, 2006
 - Setodes metis Malicky & Thapanya, 2006
 - Setodes minotauros Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes neleus Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes nemesis Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes neptunus Malicky & Saengpradab, 2006
 - Setodes nereusos Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes niobe Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes nisos Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes numa Malicky & Prommi, 2006
 - Setodes nyktimene Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes oineus Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes oinomaos Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes okeanos Malicky & Thamsenanupap, 2006
 - Setodes okypete Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes omphale Malicky & Changthong, 2006
 - Setodes opheltes  Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes opora Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes orcus Malicky & Saengpradab, 2006
 - Setodes orestes Malicky & Cheunbarn, 2006
 - Setodes periklymenos Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes sarapis Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Setodes tarpaka Gordon & Schmid, 1987
 - Setodes tcharurupa Schmid, 1987
 - Setodes tejasvin Schmid, 1987
 - Setodes thoneti Malicky & Chantaramongkol, 2006
สกุล Tagalopsyche
สกุล Triaenodes
สกุล Trichosetodes
สกุล Triplectides


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น