วงศ์ Limnadiidaeสกุล Eulimnadia
 - Eulimnadia compressa (Baird, 1860)
 - Eulimnadia indocylindrova Durga Prasad & Simhachalam, 2004
 - Eulimnadia khoratensis Rogers, Dadseepai & Sanoamuang, 2016


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น