วงศ์ Limnephilidaeสกุล Nothopsyche
สกุล Moropsyche


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น