วงศ์ Lindiidaeสกุล Lindia
 - Lindia (Lindia) torulosa Dujardin, 1841


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น