วงศ์ Nepidaeสกุล Cercotmetus
 - Cercotmetus asiaticus Amyot & Serville, 1843
 - Cercotmetus brevipes Montandon, 1909
 - Cercotmetus compositus Montandon, 1903
 - Cercotmetus strangulatus Montandon, 1911
สกุล Ranatra
 - Ranatra biroi  Lundblad, 1933
 - Ranatra falloui Montandon, 1907
 - Ranatra katsara Nieser, 1997
 - Ranatra lansburyi Chen, Nieser & Ho, 2004
 - Ranatra longipes thai Lansbury, 1972
 - Ranatra malayana Lundblad, 1933
 - Ranatra varipes Stål, 1861


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น