วงศ์ Peltoperlidaeสกุล Cryptoperla
 - Cryptoperla karen Stark, 1989
 - Cryptoperla kosai Stark & Sivec, 2007
 - Cryptoperla simplex Stark & Sivec, 2007
สกุล Peltoperlodes
 - Peltoperlodes bisaeta Kawai, 1968
สกุล Peltoperlopsis
 - Peltoperlopsis sinensis (Wu & Claassen, 1934)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น