วงศ์ Perlidaeสกุล Caroperla
 - Caroperla longiseta Sivec & Stark, 2010
สกุล Chinoperla
 - Chinoperla fascipennis (Banks, 1931)
 - Chinoperla porntip Sivec & Stark, 2010
 - Chinoperla spinata Sivec & Stark, 2010
 - Chinoperla unidentata Sivec & Zwick, 1989
สกุล Etrocorema
 - Etrocorema nigrogeniculatum (Enderlein, 1909)
สกุล Isoperla
 - Isoperla peterzwicki Stark & Sivec, 2008
สกุล Kamimuria
 - Kamimuria atra Sivec & Stark, 2008
 - Kamimuria jariyae Sivec & Stark, 2008
 - Kamimuria obtusa Sivec & Stark, 2008
 - Kamimuria punctata Sivec & Stark, 2008
 - Kamimuria trang Sivec & Stark, 2008
 - Kamimuria turbinata Sivec & Stark, 2008
สกุล Neoperla
 - Neoperla asperata Zwick, 1988
 - Neoperla banksi (Illies, 1966)
 - Neoperla cavalerici (Navás, 1922)
 - Neoperla fallax Klapálek, 1910
 - Neoperla gordonae Stark, 1983
 - Neoperla lahu Stark, 1983
 - Neoperla leptophallus Zwick, 1988
 - Neoperla microtumida Wu & Claassen, 1934
 - Neoperla mnong Stark, 1987
 - Neoperla saraburi Zwick, 1988
 - Neoperla serrata Zwick, 1988
 - Neoperla thai Stark, 1983
สกุล Phanoperla
 - Phanoperla doisutep Sivec & Stark, 2010
 - Phanoperla huang Sivec & Stark, 2010
 - Phanoperla lao Stark, 1983
 - Phanoperla lisu Stark, 1983
 - Phanoperla malayana Zwick, 1982
 - Phanoperla occipitalis Sivec & Stark, 2010
 - Phanoperla peniculus Kawai, 1968
 - Phanoperla sertispina Jewett, 1975
 - Phanoperla simplex Zwick, 1982
 - Phanoperla uchidai Sivec & Stark, 2010
 - Phanoperla wieng Sivec & Stark, 2010
สกุล Togoperla
 - Togoperla shan Stark & Sivec, 1991
สกุล Tyloperla
 - Tyloperla courtneyi Stark & Sivec, 2005


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น