วงศ์ Philopotamidae

ตัวอ่อน: ตัวอ่อนมีลำตัวสีขาวขุ่นเหมือนสีน้ำนม ส่วนหัวและแผ่นแข็งของอกปล้องแรกมีสีเหลืองฟาง ตัวอ่อนมีริมฝีปากเป็นเยื้อคล้ายตัว T (T-shaped labrum) ช่วยในการขูดทำความสะอาด และเก็บรวบรวมอาหารพวกสาหร่าย ไดอะตอม และเศษซากอินทรีย์ขนาดเล็กที่ติดอยู่กับผนังของหลอดอาศัย ตัวอ่อนปั่นใยสร้างหลอดอาศัยคล้ายรูปถุงกาแฟ (elongate sock-like tubes) แขวนห้อยอยู่บนพื้นหิน ใบไม้หรือรากไม้ หรืออยู่บนเศษซากใบไม้ในแหล่งน้ำไหล สมาชิกในวงศ์นี้มีความทนทานต่ำ (นฤมล แสงประดับ, 2548; บุญเสถียร บุญสูง, 2557)

สกุล Chimarra
 - Chimarra akkaorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra alleni Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra aneca  Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra argax Malicky, 1989
 - Chimarra atara Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra atnia  Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra bimbltona Malicky, 1979
 - Chimarra burmana Kimmins, 1957
 - Chimarra chiangmaiensis Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra coma Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra cumata Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra devva Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra dirke Malicky & Thamsenanupap, 2000
 - Chimarra exapia Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra helios Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Chimarra horok Malicky, 1989
 - Chimarra htinorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra inthanonensis Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra jabal Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Chimarra joliveti Jacquemart, 1979
 - Chimarra karenorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra khamuorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra lahuorum  Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra lannaensis Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra lavuaorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra lissuorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra litugena  Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra lucretia Malicky & Thamsenanupap, 2005
 - Chimarra matura Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra meorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra mlabriorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra moira Malicky & Prommi, 2004
 - Chimarra momma Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra monorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra noebia Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra okuihorum Mey, 1998
 - Chimarra phuwa Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Chimarra pipake Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra podarge Malicky & Thamsenanupap, 2006
 - Chimarra rama Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra ramakien Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra ravanna Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra reasilvia Malicky & Prommi, 2006
 - Chimarra regu Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Chimarra schwendingeri Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra scopulifera Kimmins, 1957
 - Chimarra shanorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra shiva Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra sita Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra spinifera Kimmins, 1957
 - Chimarra suadulla Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra suthepensis Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra thaiorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra thienemanni Ulmer, 1951
 - Chimarra toga Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra uppita Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra usal Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Chimarra vibena Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Chimarra yaorum Chantaramongkol & Malicky, 1989
 - Chimarra yskal Malicky, 1989
 - Chimarra zilla Malicky & Chantaramongkol, 2009
สกุล Dolophilodes
 - Dolophilodes bicolor Kimmins, 1955
 - Dolophilodes torrentis Kimmins, 1955
 - Dolophilodes truncata  Kimmins, 1955
สกุล Gunungiella
 - Gunungiella hori  Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Gunungiella myrrha Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Gunungiella sibylla Malicky & Prommi, 2006
 - Gunungiella simafiazga Malicky & Chantaramongkol, 1993
สกุล Kisaura
 - Kisaura filiformis Mey, 1996
 - Kisaura laban  Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Kisaura longispina Kimmins, 1955
 - Kisaura ophir Malicky & Prommi, 2009
 - Kisaura peleg Malicky & Laudee, 2009
สกุล Wormaldia
 - Wormaldia graia Malicky & Prommi, 2004
 - Wormaldia gressitti Ross, 1956
 - Wormaldia inthanonensis Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Wormaldia lot Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Wormaldia nyctimon Schmid, 1991
 - Wormaldia relicta Martynov, 1935
 - Wormaldia serrata Kimmins, 1955


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น