วงศ์ Phryganeidaeสกุล Eubasilissa
 - Eubasilissa maclachlani White, 1862


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น