วงศ์ Phryganopsychidaeสกุล Phryganopsyche
 - Phryganopsyche latipennis Banks, 1906


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น