วงศ์ Platycnemididaeสกุล Calicnemia
 - Calicnemia chaseni (Laidlaw, 1928)
 - Calicnemia erythromelas (Selys, 1891)
 - Calicnemia imitans Lieftinck, 1948
 - Calicnemia miles (Laidlaw, 1917)
สกุล Coeliccia
 - Coeliccia albicauda (Förster in Laidlaw, 1907)
 - Coeliccia chromothorax (Selys, 1891)
 - Coeliccia didyma (Selys, 1863)
 - Coeliccia doisuthepensis Asahina, 1984
 - Coeliccia erici Laidlaw, 1917
 - Coeliccia kazukoae Asahina, 1984
 - Coeliccia loogali Fraser in Laidlaw, 1932
 - Coeliccia nigrescens Laidlaw, 1931
 - Coeliccia poungyi Fraser, 1924
 - Coeliccia yamasakii Asahina, 1984
สกุล Copera
 - Copera chantaburii Asahina, 1984
 - Copera marginipes (Rambur, 1842)
 - Copera vittata (Selys, 1863)
สกุล Indocnemis
 - Indocnemis orang (Förster in Laidlaw, 1907)
สกุล Onychargia
 - Onychargia atrocyana Selys, 1865
สกุล Prodasineura
 - Prodasineura auricolor (Fraser, 1927)
 - Prodasineura autumnalis (Fraser, 1922)
 - Prodasineura coerulescens (Fraser, 1932)
 - Prodasineura collaris (Selys, 1860)
 - Prodasineura laidlawii (Förster in Laidlaw, 1907)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น