วงศ์ Polycentropodidaeสกุล Cyrnopsis
 - Cyrnopsis pingensis Malicky & Chantaramongkol, 1993
สกุล Kambaitipsyche
 - Kambaitipsyche hykrion Malicky & Chantaramongkol, 1991
สกุล Nyctiophylax
 - Nyctiophylax archemoros Malicky, 1999
 - Nyctiophylax aristaios Malicky, 1999
 - Nyctiophylax curtius Malicky & Chantaramongkol, 2000
 - Nyctiophylax echion Malicky & Thani, 2000
 - Nyctiophylax mentor Malicky & Changthong, 2004
 - Nyctiophylax simaritensis Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Nyctiophylax tonngachang  Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Nyctiophylax valmiki Malicky & Chantaramongkol, 1993
สกุล Pahamunaya
 - Pahamunaya jihmita Schmid & Denning, 1979
 - Pahamunaya taleban Malicky & Chantaramongkol, 1993
สกุล Plectrocnemia
 - Plectrocnemia apsyrtos Malicky, 1999
 - Plectrocnemia luna Malicky & Changthong, 2005
 - Plectrocnemia vietnamella Malicky, 1995
สกุล Polyplectropus
 - Polyplectropus anakgugur Malicky, 1995
 - Polyplectropus ibykos Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Polyplectropus korah Malicky & Laudee, 2009
 - Polyplectropus lehab Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Polyplectropus maiyarap Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Polyplectropus nangajna Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Polyplectropus phrixos Malicky & Changthong, 2006
 - Polyplectropus prapat Malicky, 1993
 - Polyplectropus saturnus Malicky & Prommi, 2006
สกุล Pseudoneureclipsis
 - Pseudoneureclipsis arimaspos Laudee & Malicky, 1999
 - Pseudoneureclipsis arni Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Pseudoneureclipsis cheiron Malicky & Sompong, 2000
 - Pseudoneureclipsis chrysippus Malicky & Sompong, 2000
 - Pseudoneureclipsis cincinnatus Malicky & Chantaramongkol, 2000
 - Pseudoneureclipsis erebos Malicky & Saengpradab, 2001
 - Pseudoneureclipsis erechtheus Malicky & Saengpradab, 2001
 - Pseudoneureclipsis erginos Malicky & Saengpradab, 2001
 - Pseudoneureclipsis hai Malicky, 1995
 - Pseudoneureclipsis jiswa Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Pseudoneureclipsis joktan Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Pseudoneureclipsis kaineus Malicky & Bunlue, 2004
 - Pseudoneureclipsis linos Malicky & Bunlue, 2004
 - Pseudoneureclipsis lykurgos Malicky & Changthong, 2005
 - Pseudoneureclipsis magog Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Pseudoneureclipsis methusalah Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Pseudoneureclipsis parmenides Malicky & Laudee, 2010
 - Pseudoneureclipsis pax Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Pseudoneureclipsis philemon Malicky & Prommi, 2000
 - Pseudoneureclipsis picus Malicky & Thamsenanupap, 2006
 - Pseudoneureclipsis saccheda Schmid & Denning, 1979
 - Pseudoneureclipsis sobak Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Pseudoneureclipsis sukrip Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Pseudoneureclipsis thales Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Pseudoneureclipsis thiras Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Pseudoneureclipsis tramot Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Pseudoneureclipsis ulmeri Malicky, 2009
 - Pseudoneureclipsis uma Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Pseudoneureclipsis zagreus Malicky & Prommi, 2006
 - Pseudoneureclipsis zethos Malicky & Prommi, 2006


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น