วงศ์ Prosopistomatidaeสกุล Prosopistoma
 - Prosopistoma annamense Soldán & Braasch, 1984
 - Prosopistoma carinatum Boonsoong & Sartori, 2019
 - Prosopistoma sinense Tong & Dudgeon, 2000
 - Prosopistoma wouterae Lieftinck, 1932


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น