วงศ์ Psychomyiidaeสกุล Eoneureclipsis
 - Eoneureclipsis nykteus Malicky & Nawvong, 2004
 - Eoneureclipsis querquobad Malicky & Chantaramongkol, 1989
สกุล Paduniella
 - Paduniella anakenam Malicky & Chantaramongkol, 1995
 - Paduniella dendrobia Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Paduniella hatyaiensis Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Paduniella maeklangensis Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Paduniella mibzar Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Paduniella ranongensis Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Paduniella sampati Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Paduniella semarangensis Ulmer, 1913
 - Paduniella suwannamali Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Paduniella thubalkain Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Paduniella tigridis Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Paduniella wangtakraiensis Malicky & Chantaramongkol, 1993
สกุล Psychomyia
 - Psychomyia adun Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia arthit Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia barata Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia benyagai Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia capillata Ulmer, 1910
 - Psychomyia chompu Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia eriphyle Malicky & Saengpradab, 2001
 - Psychomyia indra Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia intorachit Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia itys Malicky & Nawvong, 2004
 - Psychomyia kaiya Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia kerynitia Malicky & Nuntakwang, 2006
 - Psychomyia kiskinda Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia kuni Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia lak Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia mithila Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia monto Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia podaleirios Malicky, 2008
 - Psychomyia reguel  Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Psychomyia samanaka Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Psychomyia sinon Malicky & Prommi, 2006
 - Psychomyia subhasrii Malicky & Chantaramongkol, 1995
 - Psychomyia thienemanni Ulmer, 1951
สกุล Tinodes
 - Tinodes anakkunci Malicky, 1995
 - Tinodes eris Malicky & Saengpradab, 2001
 - Tinodes hephaistos Malicky & Chantaramongkol, 2003
 - Tinodes jicha Malicky & Chantaramongkol, 1989
 - Tinodes kuchlik Malicky & Melnitsky, 2008
 - Tinodes lebeli Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Tinodes mahalat Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Tinodes pittheus Malicky & Changthong, 2006
 - Tinodes ragar Malicky & Chantaramongkol, 1989
 - Tinodes sarai Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Tinodes theseus Malicky & Prommi, 2006
 - Tinodes wodgabay Malicky & Chantaramongkol, 1989


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น