วงศ์ Scaridiidaeสกุล Scaridium
 - Scaridium bostjani Daems & Dumont, 1974
 - Scaridium elegans Segers & De Meester, 1994
 - Scaridium grande Segers, 1995
 - Scaridium longicaudum (Müller, 1786)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น