วงศ์ Scirtidaeสกุล Dermestocyphon
 - Dermestocyphon suturalis Ruta, Yoshitomi & Klausnitzer, 2013
 - Dermestocyphon thailandicus Ruta, Yoshitomi & Klausnitzer, 2013
สกุล Hydrocyphon
 - Hydrocyphon doiinthanonensis Yoshitomi, 2012
 - Hydrocyphon chiangmaiensis Yoshitomi & Satô, 2005
 - Hydrocyphon dispar Yoshitomi & Satô, 2005
 - Hydrocyphon klausnitzeri Yoshitomi & Satô, 2005
 - Hydrocyphon subrotundus Yoshitomi & Satô, 2005
 - Hydrocyphon thailandicus Yoshitomi & Satô, 2005
 - Hydrocyphon triforius Yoshitomi & Satô, 2005
 - Hydrocyphon trilobus Yoshitomi & Satô, 2005
สกุล Mescirtes
 - Mescirtes brancuccii Klausnitzer, 2012
 - Mescirtes herthae (Klausnitzer, 2005)
 - Mescirtes laosensis (Yoshitomi & Satô, 2003)
 - Mescirtes rutilicollis Klausnitzer, 2012


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น