วงศ์ Sisyridaeสกุล Sisyra
 - Sisyra indica Needham, 1909


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น