วงศ์ Teloganodidaeสกุล Dudgeodes
 - Dudgeodes romani Martynov, Palatov & Boonsoong, 2016


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น