วงศ์ Aphelocheiridaeสกุล Aphelocheirus
 - Aphelocheirus grik Polhemus & Polhemus, 1989


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น