วงศ์ Coenagrionidaeสกุล Aciagrion
 - Aciagrion approximans (Selys, 1876)
 - Aciagrion borneense Ris, 1911
 - Aciagrion hisopa (Selys, 1876)
 - Aciagrion occidentale Laidlaw, 1919
 - Aciagrion pallidum Selys, 1891
สกุล Agriocnemis
 - Agriocnemis clauseni Fraser, 1922
 - Agriocnemis femina (Brauer, 1868)
 - Agriocnemis lacteola Selys, 1877
 - Agriocnemis minima Selys, 1877
 - Agriocnemis nana (Laidlaw, 1914)
 - Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842)
สกุล Archibasis
 - Archibasis oscillans (Selys, 1877)
สกุล Argiocnemis
 - Argiocnemis rubescens  Selys, 1877
สกุล Ceriagrion
 - Ceriagrion auranticum Fraser, 1922
 - Ceriagrion azureum (Selys, 1891)
 - Ceriagrion calamineum Lieftinck, 1951
 - Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865)
 - Ceriagrion chaoi Schmidt, 1964
 - Ceriagrion fallax Ris, 1914
 - Ceriagrion indochinense Asahina, 1967
 - Ceriagrion malaisei Schmidt, 1964
 - Ceriagrion nigroflavum Fraser, 1933
 - Ceriagrion olivaceum Laidlaw, 1914
 - Ceriagrion pallidum Fraser, 1933
 - Ceriagrion praetermissum Lieftinck, 1929
สกุล Ischnura
 - Ischnura aurora (Brauer, 1865)
 - Ischnura senegalensis (Rambur, 1842)
สกุล Mortonagrion
 - Mortonagrion aborense (Laidlaw, 1914)
 - Mortonagrion falcatum Lieftinck, 1934
สกุล Pericnemis
 - Pericnemis stictica Hagen in Selys, 1863
สกุล Pseudagrion
 - Pseudagrion australiasae Selys, 1876
 - Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842)
 - Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839)
 - Pseudagrion rubriceps Selys, 1876
 - Pseudagrion williamsoni Fraser, 1922


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น