วงศ์ Libellulidaeสกุล Acisoma
 - Acisoma panorpoides Rambur, 1842
สกุล Aethriamanta
 - Aethriamanta aethra Ris, 1912
 - Aethriamanta brevipennis (Rambur, 1842)
 - Aethriamanta gracilis (Brauer, 1878)
สกุล Agrionoptera
 - Agrionoptera insignis (Rambur, 1842)
สกุล Amphithemis
 - Amphithemis curvistyla Selys, 1891
สกุล Brachydiplax
 - Brachydiplax chalybea Brauer, 1868
 - Brachydiplax farinosa Krüger, 1902
 - Brachydiplax sobrina (Rambur, 1842)
สกุล Brachythemis
 - Brachythemis contaminata (Fabricius, 1793)
สกุล Bradinopyga
 - Bradinopyga geminata (Rambur, 1842)
สกุล Camacinia
 - Camacinia gigantea (Brauer, 1867)
สกุล Cratilla
 - Cratilla lineata (Brauer, 1878)
 - Cratilla metallica (Brauer, 1878)
สกุล Crocothemis
 - Crocothemis servilia (Drury, 1773)
สกุล Diplacodes
 - Diplacodes nebulosa (Fabricius, 1793)
 - Diplacodes trivialis (Rambur, 1842)
สกุล Hydrobasileus
 - Hydrobasileus croceus (Brauer, 1867)
สกุล Hylaeothemis
 - Hylaeothemis clementia Ris, 1909
สกุล Indothemis
 - Indothemis carnatica (Fabricius, 1798)
 - Indothemis limbata (Selys, 1891)
สกุล Lathrecista
 - Lathrecista asiatica (Fabricius, 1798)
สกุล Lyriothemis
 - Lyriothemis biappendiculata (Selys, 1878)
 - Lyriothemis bivittata (Rambur, 1842)
 - Lyriothemis cleis Brauer, 1868
 - Lyriothemis elegantissima Selys, 1883
 - Lyriothemis magnificata (Selys, 1878)
 - Lyriothemis mortoni Ris, 1919
 - Lyriothemis pachygastra (Selys, 1878)
สกุล Macrodiplax
 - Macrodiplax cora (Kaup in Brauer, 1867)
สกุล Nannophya
 - Nannophya pygmaea Rambur, 1842
สกุล Neurothemis
 - Neurothemis fluctuans (Fabricius, 1793)
 - Neurothemis fulvia (Drury, 1773)
 - Neurothemis intermedia (Rambur, 1842)
 - Neurothemis tullia (Drury, 1773)
สกุล Onychothemis
 - Onychothemis culminicola Förster, 1904
 - Onychothemis testacea Laidlaw, 1902
สกุล Orchithemis
 - Orchithemis pulcherrima Brauer, 1878
สกุล Orthetrum
 - Orthetrum chrysis (Selys, 1891)
 - Orthetrum internum McLachlan, 1894
 - Orthetrum luzonicum (Brauer, 1868)
 - Orthetrum sabina (Drury, 1770)
 - Orthetrum testaceum (Burmeister, 1839)
 - Orthetrum triangulare (Selys, 1878)
สกุล Palpopleura
 - Palpopleura sexmaculata (Fabricius, 1787)
สกุล Pantala
 - Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
สกุล Phyllothemis
 - Phyllothemis eltoni Fraser, 1935
สกุล Potamarcha
 - Potamarcha congener (Rambur, 1842)
สกุล Pseudothemis
 - Pseudothemis jorina Förster, 1904
สกุล Pseudotramea
 - Pseudotramea prateri Fraser, 1920
สกุล Rhodothemis
 - Rhodothemis rufa (Rambur, 1842)
สกุล Rhyothemis
 - Rhyothemis obsolescens Kirby, 1889
 - Rhyothemis phyllis (Sulzer, 1776)
 - Rhyothemis plutonia Selys, 1883
 - Rhyothemis triangularis Kirby, 1889
 - Rhyothemis variegata (Linnaeus, 1763)
สกุล Tetrathemis
 - Tetrathemis irregularis Brauer, 1868
 - Tetrathemis platyptera Selys, 1878
สกุล Tholymis
 - Tholymis tillarga (Fabricius, 1798)
สกุล Tramea
 - Tramea basilaris (Palisot de Beauvois, 1817)
 - Tramea limbata (Desjardins, 1835)
สกุล Trithemis
 - Trithemis aurora (Burmeister, 1839)
 - Trithemis festiva (Rambur, 1842)
 - Trithemis pallidinervis (Kirby, 1889)
สกุล Tyriobapta
 - Tyriobapta torrida Kirby, 1889
สกุล Urothemis
 - Urothemis abbotti Laidlaw, 1927
 - Urothemis signata (Rambur, 1842)
สกุล Zygonyx
 - Zygonyx ida Selys, 1869
 - Zygonyx iris Selys, 1869
สกุล Zyxomma
 - Zyxomma petiolatum Rambur, 1842


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น