วงศ์ Brachionidaeสกุล Anuraeopsis
 - Anuraeopsis coelata de Beauchamp, 1932
 - Anuraeopsis fissa Gosse, 1851
 - Anuraeopsis navicula Rousselet, 1911
สกุล Brachionus
 - Brachionus angularis Gosse, 1851
 - Brachionus angularis bidens Plate, 1886
 - Brachionus bennini Leissling, 1924
 - Brachionus bidentatus Anderson, 1889
 - Brachionus budapestinensis  Daday, 1885
 - Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
 - Brachionus caudatus Barrois & Daday, 1894
 - Brachionus dichotomus Shephard, 1911
 - Brachionus dichotomus reductus  Koste & Shiel, 1980
 - Brachionus diversicornis (Daday, 1883)
 - Brachionus donneri Brehm, 1951
 - Brachionus durgae Dhanapathi, 1974
 - Brachionus falcatus Zacharias, 1898
 - Brachionus forficula Wierzejski, 1891
 - Brachionus kostei Shiel, 1983
 - Brachionus leydigii Cohn, 1862
 - Brachionus lyratus Shephard, 1911
 - Brachionus murphyi Sudzuki, 1989
 - Brachionus nilsoni Ahlstrom, 1940
 - Brachionus plicatilis Müller, 1786
 - Brachionus quadridentatus Hermann, 1783
 - Brachionus quadridentatus melhemi Barrois & Daday, 1894
 - Brachionus quadridentatus mirabilis  Daday, 1897
 - Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921
 - Brachionus rubens Ehrenberg, 1838
 - Brachionus sericus  Rousselet, 1907
 - Brachionus sessilis Varga, 1951
 - Brachionus srisumonae Segers, Kothetip & Sanoamuang, 2004
 - Brachionus urceolaris Müller, 1773
 - Brachionus variabilis Hempel, 1896
สกุล Keratella
 - Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
 - Keratella edmondsoni Ahlstrom, 1943
 - Keratella javana Hauer, 1973
 - Keratella lenzi Hauer, 1953
 - Keratella mixta (Oparina-Charitonova, 1924)
 - Keratella procurva (Thorpe, 1891)
 - Keratella taksinensis Chittapun, Pholpunthin & Segers, 2002
 - Keratella tecta (Gosse, 1851)
 - Keratella tropica (Apstein, 1907)
สกุล Plationus
 - Plationus patulus (Müller, 1786)
สกุล Platyias
 - Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น