วงศ์ Diaptomidaeสกุล Allodiaptomus
 - Allodiaptomus raoi Kiefer, 1936
สกุล Arctodiaptomus
 - Arctodiaptomus munensis Sanoamuang, 2002
สกุล Dentodiaptomus
 - Dentodiaptomus javanus (Grochmalicki, 1951)
 - Dentodiaptomus sarakhamensis Sanoamuang & Lekchan, 2002
สกุล Eodiaptomus
 - Eodiaptomus draconisignivomi Brehm, 1952
 - Eodiaptomus phuphanensis Sanoamuang, 2001
 - Eodiaptomus sanoamuangae Reddy & Dumont, 1998
สกุล Heliodiaptomus
 - Heliodiaptomus elegans Kiefer, 1935
 - Heliodiaptomus phuthaiorum Samuang, 2004
 - Heliodiaptomus viduus (Gurney, 1916)
สกุล Mongolodiaptomus
 - Mongolodiaptomus botulifer (Kiefer, 1974)
 - Mongolodiaptomus calcarus (Shen & Tai, 1965)
 - Mongolodiaptomus dumonti Samuang, 2001
 - Mongolodiaptomus maekongensis Sanoamuang & Watiroyram, 2018
 - Mongolodiaptomus malaindosiensis (Lai& Fernando, 1978)
 - Mongolodiaptomus pectindactylus (Shen & Tai, 1965)
 - Mongolodiaptomus rarus Reddy, Sanoamuang & Dumont, 1998
 - Mongolodiaptomus uenoi (Kikuchi, 1936)
สกุล Neodiaptomus
 - Neodiaptomus laii Kiefer, 1974
 - Neodiaptomus schmackeri (Poppe & Richard, 1892)
 - Neodiaptomus siamensis Proongkiat & Sanoamuang, 2008
 - Neodiaptomus songkhramensis Sanoamuang & Athibai, 2003
 - Neodiaptomus yangtsekiangensis Mashiko, 1951
สกุล Paradiatomus
 - Paradiatomus greeni (Gurney, 1906)
สกุล Phyllodiaptomus
 - Phyllodiaptomus christinae Dumont, Reddy & Sanoamuang, 1996
 - Phyllodiaptomus praedictus Dumont & Reddy, 1994
 - Phyllodiaptomus surinensis Sanoamuang & Yindee, 2001
 - Phyllodiaptomus thailandicus Sanoamuang & Teeramethee, 2006
สกุล Tropodiaptomus
 - Tropodiaptomus cf. hebereri (Kiefer, 1930)
 - Tropodiaptomus cf. ruttneri (Brehm, 1925)
 - Tropodiaptomus doriai (Richard, 1894)
 - Tropodiaptomus lanaonus Kiefer, 1982
 - Tropodiaptomus oryzanus Kiefer, 1937
 - Tropodiaptomus vicinus (Kiefer, 1930)
สกุล Vietodiaptomus
 - Vietodiaptomus blachei (Brehm, 1951)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น